Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
W sobotę, 8 maja 2004 r. w Jeleniej Górze obradował Zjazd Założycielski Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Jego inicjatorzy i założyciele kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli, ekspertów, edukatorów i doradców ośrodków metodycznych, dyrektorów szkół oraz pracowników naukowych kilku prestiżowych wyższych uczelni z całego kraju, określiła cele i priorytety działania Stowarzyszenia na najbliższy okres, przyjęła statut i wybrała władze PSNT. Wśród członków założycieli tego ogólnopolskiego forum najbardziej kreatywnych przedstawicieli nauczycielskiego zawodu byli m.in. nauczyciele ze Szczecinka, którzy - jak się okazało - stanowili jego najliczniejszą grupę.
Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych wybrano dr Leszka Pawelskiego, dyrektora Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku. Wiceprezesem został dr Jan Kropiwnicki - dyrektor Wydawnictwa Nauczycielskiego i redaktor naczelny miesięcznika "Nowe w Szkole", a sekretarzem - mgr Bożena Szabłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku. Członkami Zarządu PSNT zostali - mgr Marek Kazimierowicz, z-ca dyrektora Gimnazjum nr 5 w Lubinie oraz mgr Bogdan Urbanek, doradca metodyczny języka polskiego MZDNOSiP w Szczecinku. Natomiast Komisji Rewizyjnej przewodniczy mgr Piotr Skoczylas, twórca szczecineckich Euroklas w Gimnazjum nr 1.
Pierwszą uchwałą podjętą jednogłośnie na Zjeździe Założycielskim PSNT było powierzenie funkcji honorowego prezesa Stowarzyszenia prof. dr. Wincentemu Okoniowi, nestorowi polskiej pedagogiki. Ustalono też, że siedzibą ogólnopolskiego Stowarzyszenia będzie Szczecinek. Zarząd PSNT wystąpi w najbliższym czasie o formalne zarejestrowanie Stowarzyszenia, ale już rozpoczął działalność organizacyjną i merytoryczną. Podejmie też kroki, by spotkać się z Ministrem Edukacji, określając m.in. formy i zakres współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących rozwoju systemu edukacji w Polsce oraz sytuacji nauczycieli twórczych.
 
 
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl