Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 
     20 września 2011 r. odbyło się zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, sumujące kadencję władz PSNT. Stwierdzono, że należy ją uznać za zdecydowanie udaną, co roku wydawano recenzowane naukowe monografie, setki publikacji, rozpraw, recenzji i analiz. W trakcie zebrania podkreślano, iż członkowie PSNT uczestniczą z głosem opiniująco-doradczym w wielu ważnych ogólnokrajowych debatach poświęconych przyszłości polskiej edukacji, a także licznych konferencjach, sympozjach i kongresach poświęconych pedagogice i polskiej szkole jutra, działają także w wielu ważnych gremiach oświatowych. Wśród członków PSNT są m.in. naukowcy, nauczyciele akademiccy, konsultanci i doradcy metodyczni, a przede wszystkim nauczyciele-praktycy ze szkół i placówek oświatowych różnych typów.
     Prezesem zarządu Krajowego PSNT wybrano ponownie dr. Leszka Pawelskiego, adiunkta Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie, wiceprezesem został dr Marek Kazimierowicz z Lubina, sekretarzem i rzecznikiem prasowym mgr Bogdan Urbanek ze Szczecinka, w skład zarządu weszli także – mgr Alina Antoniak-Czajka ze Szczecinka oraz dr Krzysztof Zajdel z Wrocławia. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został mgr Piotr Skoczylas ze Szczecinka, jej skład współtworzą też – dr Piotr Oleśniewicz z Wrocławia i mgr Halina Cygan z Rawy Mazowieckiej. Uchwałą nowo wybranego zarządu nadano honorowe członkostwo PSNT prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Kazimierzowi Denkowi. Podjęto również decyzje o obszarze zagadnień i kształcie ósmej już naukowej monografii PSNT, udziale w najbliższych konferencjach i sympozjach naukowych oraz konieczności szczegółowego zbilansowania wszystkich dotychczasowych publikacji członków stowarzyszenia.
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl