Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
PROFESOR WINCENTY OKOŃ HONOROWYM PREZESEM
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

29 czerwca 2004 roku w kronikach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych zapisze się szczególnie, w tym bowiem dniu nestor nauki polskiej, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk prof.dr Wincenty Okoń przyjął godność Honorowego Prezesa PSNT. Przypomnijmy, nową organizację najbardziej kreatywnych przedstawicieli nauczycielskiego zawodu, nowatorów upowszechniających w różnych formach innowacje i eksperymenty pedagogiczne, powołano do życia 8 maja 2004 r. na zjeździe założycielskim w Jeleniej Górze, Zarząd Krajowy PSNT ma swą siedzibę w Szczecinku, w Zachodniopomorskiem.
Jedną z pierwszych uchwał, jednomyślnie podjętych przez uczestników jeleniogórskiego zjazdu założycielskiego PSNT, było nadanie Profesorowi tytułu Honorowego Prezesa. Uroczystość odbyła się w mieszkaniu prof. Okonia na warszawskim Żoliborzu, uczestniczyli w niej - Małżonka Profesora, Barbara, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, prezes PSNT dr Leszek Pawelski, wiceprezes dr Jan Kropiwnicki, sekretarz zarządu mgr Bożena Szabłowska, rzecznik prasowy mgr Bogdan Urbanek oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSNT mgr Piotr Skoczylas. Leszek Pawelski wręczył Profesorowi Okoniowi insygnia w postaci okolicznościowego grawertonu, nawiązującego w swej treści do jeleniogórskiej decyzji członków-założycieli PSNT, pamiątkową grafikę, wykonaną przez uczniów szczecineckich szkół oraz ostatnie przedwakacyjne numery "Szczecineckiego Biuletynu Oświatowego", nauczycielskiego czasopisma, wydawanego przez tamtejszy Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli, którym na co dzień kieruje prezes PSNT. Warto nadmienić, że od maja br. zespół redakcyjny wspomnianego biuletynu, użycza swych łamów członkom Stowarzyszenia, publikującym tam swoje artykuły.
"Rad jestem widzieć u siebie twórczych przedstawicieli polskiej oświaty - powiedział Profesor wyraźnie wzruszony i poruszony rangą tego wydarzenia - rad jestem, że w waszym rozumieniu nauczyciel twórczy to taki, który docenia wagę i znaczenie samodzielności, innowacyjności oraz własnej indywidualnej odpowiedzialności, że chcecie szukać metod, postaw i rozwiązań w pedagogice XXI wieku, jaka sprzyjałaby takiemu nauczaniu, by wasi uczniowie sami chcieli i umieli się uczyć, by sami mogli wykonać stawiane przed sobą zadania. Twórczy nauczyciel tak właśnie powinien rozumieć swoje pedagogiczne posłannictwo, będąc jednocześnie nauczycielem-mistrzem."
Wybitny polski pedagog, historyk nauki i filozof, promotor 70 doktorów, z których - po habilitacji - blisko 40 zostało profesorami, autor kilkudziesięciu książek i około pół tysiąca rozpraw i artykułów, przekazał członkom Zarządu Krajowego PSNT wiele cennych uwag, myśli i sugestii, których nie sposób wprost nie wykorzystać w bieżącej działalności Stowarzyszenia. Profesor Okoń zwrócił m.in. uwagę na fakt - wydawałoby się oczywisty - że wychowanie powinno być dziełem twórczego i zaangażowanego wychowawcy i zła to szkoła, która przekazuje tylko wiadomości, zapominając o roli i znaczeniu wychowania. "Nauczyciele - kontynuował Profesor - a także ich uczniowie, powinni sami ułożyć sobie definicję rozumienia zadań, bo jest to klucz do tego, by je właściwie zdefiniować, a więc rozwiązać. Skoro tak, to już sama definicja jest twórcza, bo daje możliwość określenia i opisania problemu. Potrzebna jest więc myśl, idea - która powinna mieć oczywisty i oczekiwany sens twórczy".
Konieczność permanentnego dążenia do twórczej samodzielności w procesie edukowania na każdym szczeblu, odmieniano w warszawskim mieszkaniu Profesora we wszystkich przypadkach, przywoływano przy tym myśli i wskazania najwybitniejszych polskich uczonych, profesorów - Suchodolskiego, Kotarbińskiego, Hessena, Falskiego, Kupisiewicza. Autor m.in. U podstaw problemowego uczenia się (1964), Nauczania problemowego we współczesnej szkole (1975), Wprowadzenia do dydaktyki ogólnej (1987) wielokrotnie nawiązywał do potrzeby samodzielności nie tylko w edukowaniu, także w wychowaniu młodego pokolenia, logicznie uzasadniając, jak ważna jest to wartość w życiu zarówno jednostki jak i całego narodu.
Profesor Okoń mile zaskoczył swoich gości niezwykle cenną i szczególną dla nas niespodzianką, w Jego ostatniej publikacji Nowym słowniku pedagogicznym, który niebawem trafi do księgarń w całym kraju, znalazło się hasło - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych - i to na wyraźne i zdecydowane życzenie Profesora. To oczywiście nobilituje, ale i zobowiązuje nas - właśnie do twórczego działania.Nestor polskiej pedagogiki, mimo ukończonych 90 lat, nadal twórczy i aktywny.


prof. dr Wincenty Okoń, Honorowy Prezes PSNT, z członkami Zarządu Krajowego (od lewej) - Janem Kropiwnickim, Leszkiem Pawelskim, Bożeną Szabłowską, Bogdanem Urbankiem oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Piotrem Skoczylasem.
Wspierane przez Hosting o12.pl