Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 

dr Leszek Pawelski otrzymał profesorską godność

Z satysfakcją informujemy, że Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,  adiunkt Szczecińskiej Szkoły Wyższej COLLEGIUM BALTICUM, nauczyciel fizyki w Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku – doktor Leszek Pawelski otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jak poinformowali nas – JM Rektor prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska i kanclerz SSW CB w Szczecinie Dariusz Czekan, w dniu 28 listopada 2011 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w Warszawie przychyliła się do jednomyślnej woli Senatu szczecińskiej uczelni i nadała dr. Leszkowi Pawelskiemu profesorską godność. Prof. dr Leszek Pawelski jest rodowitym szczecinecczaninem, w 1975 roku ukończył I LO im. ks. Elżbiety, w latach 1975-1979 studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, uzyskując tytuł magistra fizyki. W 1987 roku uzyskał I stopień nauczycielskiej specjalizacji zawodowej, a w 2002 roku – tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów, w 1979 roku Leszek Pawelski rozpoczyna swą pierwszą pracę zawodową, początkowo nauczyciela fizyki i wychowawcy internatu w Liceum Zawodowym w Szczecinku. W 1981 roku przechodzi do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza i już po dwóch latach zostaje tam wicedyrektorem ds. wychowawczych. 1 września 1988 roku obejmuje obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, pełniąc tę funkcję przez 15 lat, także po przekształceniu SP3 w Gimnazjum nr 1, gdzie do dziś uczy fizyki. Jest wyjątkowym nauczycielem, niezwykle popularnym i lubianym przez młodzież, kawalerem „Szkarłatnej Róży” bardzo rzadkiego wyróżnienia, przyznawanego przez ogólnopolską kapitułę wyłącznie na wniosek uczniów. W ubiegłym roku szkolnym, w gimnazjalnym rankingu uczniowskim Leszek Pawelski zdobył większość honorowych tytułów, przyznawanych przez młodzież z okazji nauczycielskiego święta, m.in. „Największy Autorytet” i „Super Sprawiedliwy”

W latach 2003-2006 kierował Miejskim Zakładem Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli, był autorem wielu nowatorskich koncepcji z powodzeniem wówczas wdrażanych w szczecineckich placówkach oświatowych. Co roku zespół metodyków MZDNOSiP, współpracując ze znanymi w kraju wydawnictwami edukacyjnymi, szkolił ponad dwa tysiące nauczycieli ze Szczecinka i okolic. Wydawał też znane i cenione w kraju czasopismo społeczno-oświatowe „Vox Educandi”. Prof. dr Leszek Pawelski jest członkiem założycielem i prezesem  Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, które od maja 2004 roku ma swą siedzibę w Szczecinku. PSNT co roku wydaje recenzowane monografie, poświęcone dydaktyce i wychowaniu, jego członkowie od lat aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach. W ubiegłym roku w naukowy konferencyjny krajobraz wpisało się też Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Regionalizm i twórczość w edukacji”, organizowane przez PSNT i SSW Collegium Balticum pod naukowym patronatem Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2011 prof. Pawelski miał możliwość prezentowania swoich doświadczeń także na forum międzynarodowym, m.in. w Valence, Albertville i Vierzon we Francji, w słynnym laboratorium CERN w Genewie. W ubiegłym roku w ramach komponentu „Erasmus” uczestniczył w stażu naukowym w Saute Ecole Namuroise Catholique w Belgii. Jest promotorem blisko dwustu prac magisterskich i licencjackich oraz dyplomantów studiów podyplomowych.

Profesor Leszek Pawelski jest autorem i współautorem wielu książek i monografii oraz kilkuset publikacji. Jest członkiem Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. To także znany działacz samorządowy, w latach 1994-98 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta, a w latach 1998-2010 radnym powiatowym. W czerwcu 2010 roku, podczas uroczystej sesji z okazji jubileuszu Szczecinka otrzymał Honorowy Medal 700-lecia . W Szczecinku uroczystość laudacyjna odbyła się w gronie najbliższych przyjaciół Leszka Pawelskiego, członków PSNT, natomiast główna gala wręczenia profesorskiej godności odbędzie się w grudniu w jego macierzystej uczelni. W imieniu Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi otrzymania tej zaszczytnej, także i dla nas, godności profesorskiej .

              mgr Bogdan Urbanek – sekretarz Zarządu Krajowego, rzecznik prasowy PSNT

 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl