Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
Wielkopolskie
Forum Pedagogiczne
W OBLICZU EWALUACJI I INNOWACJI

 
Książka wydana z okazji
X Jubileuszu Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego
dedykowana Profesorowi Janowi Grzesiakowi
 
pod redakcją
Kazimierza Denka, Leszka Pawelskiego,
Bogdana Urbanka, Kazimierza Wenty
 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
 
Kalisz – Szczecinek 2012  
 
 
 
KAZIMIERZ DENEK, LESZEK PAWELSKI
BOGDAN URBANEK, KAZIMIERZ WENTA
Inicjator i lider Wielkopolskich Forów Pedagogicznych
 
JANUSZ MASTALSKI
Współczesne inhibitory dekomponujące ewaluację w edukacji
 
KAZIMIERZ DENEK
W trosce o efektywne kształcenie i podwyższanie jego jakości
 
KAZIMIERZ WENTA
Realizowanie prawdy na wielkopolskim forum pedagogicznym
 
BRONISŁAW SIEMIENIECKI
Pomiar i ocena w myśli teoretycznej Jana Grzesiaka
 
WŁODZIMIERZ PROKOPIUK
Potrzeba i możliwości przykładania „klucza” ewaluacyjnego do problemu humanizacji procesów edukacyjnych
 
ZENON JASIŃSKI
Wybrane czynniki utrudniające efektywną pracę nauczyciela (w opiniach nauczycieli emerytów)
 
JOLANTA SZEMPRUCH
Rozwój kompetencji nauczycieli w kontekście zmian społeczno-kulturowych a jakość kształcenia i wychowania
 
DANUTA WALOSZEK
Badanie opinii, postaw nauczycieli wobec zawodu i siebie jako człowieka
 
KAZIMIERZ ŻEGNAŁEK
Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 
BOGDAN URBANEK
Kompetencje i odpowiedzialność – wyzwaniem nauczyciela XXI wieku
 
LESZEK PAWELSKI
Ewaluacja raz jeszcze
 
JADWIGA UCHYŁA-ZROSKI
Język muzyczny dziecka
 
MARIA KOZIELSKA
Współczesne możliwości indywidualizacji kształcenia w szkole wyższej – preferencje sensoryczne i style studiowania
 
HALINA WRÓŻYŃSKA, EWA CZAJA
Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Kontekst praktyczny
 
HANNA DWORZYŃSKA
Jakość kształcenia, a aktywność artystyczna dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 
EWA KOBYŁECKA
Jubileusz naukowy i organizacyjny Profesora Jana Grzesiak
 
IRENA SMUCEROWICZ
W poszukiwaniu modelu kształcenia nauczycieli – edukacji jutra
 
EWA ZIMNY
Koncepcja kształcenia praktycznego nauczycieli Jana Grzesiaka na tle porównawczym
 
MIECZYSŁAW ARKADIUSZ WOŹNIAK
Innowacyjne wykorzystanie post factum metody e-learningu w procesie dydaktycznym
 
EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI
O edukacji nauczycieli ku stosowaniu arteterapii w praktyce szkolne
 
UROCZYSTE ADRESY
 
AGNIESZKA ZASKÓRSKA
Działalność zawodowa, pasje i dorobek naukowy Profesora Jana Grzesiaka w zarysie
 
RECENZJE
 
Z Kroniki Wielkopolskich Forów Pedagogicznych
 
W OBIEKTYWIE
 
 
 
      
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl