Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      PSNT      Podsumowanie 2012

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 

Zarząd Krajowy PSNT podsumował rok 2012

Mijający rok był dla członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, szczególny, bo obfitujący w wyjątkowe dowody twórczej innowacyjności i aktywności. Tym razem Zarząd Krajowy, sumujący kolejny etap działalności PSNT, obradował w Poznaniu. Dodajmy, że wyjazdowe posiedzenia Zarządu Krajowego mającego swą stałą siedzibę w Szczecinku nie są niczym szczególnym. Członkowie Stowarzyszenia, działając na terenie całego kraju i realizując jeden z podstawowych wymogów statutowych – upowszechnianie własnych dokonań dydaktyczno-wychowawczych, dzielą się nimi, uczestnicząc m.in. w licznych konferencjach i sympozjach naukowych poświęconych edukacji. Stąd też główne kierunki działalności Zarządu Krajowego PSNT w ciągu ośmiu minionych lat analizowane i wytyczane były nie tylko nad Trzesieckiem, także w Poznaniu, Kaliszu, Szczecinie, Zakopanem, Jeleniej Górze, Augustowie.

Niemal od początku swej działalności PSNT wydaje naukowe monografie, poświęcone dydaktyce i wychowaniu, ewaluacji i innowacjom w edukacji, jakości i efektywności nauczania, kapitałowi ludzkiemu w edukacji, programom i podręcznikom szkolnym, działalności pozaszkolnej i pozalekcyjnej. Swoje autorskie teksty publikują w nich znani i uznani w kraju dydaktycy, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół licealnych, gimnazjalnych, podstawowych a także placówek przedszkolnych. Ogółem w dziesięciu wydanych dotąd monografiach swoje teksty opublikowało blisko 190 osób, 34 z nich to członkowie PSNT. Rok 2012 był w tym względzie doprawdy rekordowym i wyjątkowym, na krajowym rynku edukacyjnym ukazały się trzy wydane w Szczecinku książki z charakterystycznym znaczkiem PSNT – „Kapitał ludzki w edukacji”, „Pedagogiczna trójjednia” i „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Gdyby jeszcze wliczyć wydaną w maju br. wspólnie z PWSZ w Koninie konferencyjną publikację „Wielkopolskie Forum Pedagogiczne w obliczu ewaluacji i innowacji”, uświetniającą 10-lecie tej znanej wielkopolskiej konferencji poświęconej ewaluacji,  mamy do czynienie z sytuacją bez precedensu, a gdy chodzi o działalność wydawniczą i edytorską, stawia to stowarzyszenie twórczych nauczycieli zdecydowanie w gronie krajowej czołówki organizacji pozarządowych.         

W poznańskim spotkaniu kierownictwa PSNT oprócz członków Zarządu Krajowego uczestniczyli wybitni polscy dydaktycy – prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek z małżonką prof. dr hab. Emilią Denek, prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta i prof. dr hab. Jan Grzesiak, także członkowie PSNT. Spotkanie miało też swój doniosły, uroczysty charakter – świętowano 80. rocznicę urodzin i 55-lecie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Profesora Kazimierza Denka, który piastuje godność Honorowego Prezesa PSNT. Z tej okazji Profesor otrzymał Księgę Jubileuszową „Nauczyciel Kraju Ojczystego” pod redakcją naukową Leszka Pawelskiego i Bogdana Urbanka wraz z okolicznościowymi listy gratulacyjnymi i przesłaniami od Ministra Obrony Narodowej, Tomasza Siemoniaka, Posłów RP Wiesława Suchowiejki i Czesława Hoca, Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, prof. zw. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego, JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. dra hab. Juliusza Migasiewicz, JM Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, prof. dr hab. Aleksandry Żukrowskiej, Prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, Burmistrza Szczecinka Jerzego Hardie-Douglasa, starosty szczecineckiego Krzysztofa Lisa, które wręczyli Jubilatowi prof. dr Leszek Pawelski i mgr Bogdan Urbanek. W części merytoryczno-organizacyjnej omówiono przebieg przygotowań i udział członków PSNT w obradach XI Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego „Ewaluacja i innowacje w edukacji” obradującego w maju 2012 roku Koninie oraz XIX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra”, które odbędzie się miesiąc później w Zakopanem. Przyjęto również konceptualizację XI monografii PSNT „O poprawę efektywności kształcenia”, która ukaże się w połowie przyszłego roku.

Natomiast w pierwszych dniach grudnia br. także z Poznania dotarła do nas bardzo miła wiadomość – na wniosek Zarządu Głównego PTTK i Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Poznaniu nasz Honorowy Prezes, prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek udekorowany został Złotym Medalem LABOR OMNIA VINCIT (Praca Wszystko Zwycięża). Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w krzewieniu poznańskiego etosu pracy organicznej. Medal „Labor Omnia Vincit” wręczany jest od 2001 roku, dotychczas odznaczenie to otrzymało około stu wybitnych Polaków. Jesteśmy dumni i serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy!

 
Bogdan Urbanek
Sekretarz Zarządu Krajowego, rzecznik prasowy PSNT 
 
 
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl