Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 
 
PROCEDURY PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW


1. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych może zostać osoba, która spełnia kryteria określone w Statucie PSNT.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków PSNT jest:

  • wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres Zarządu Krajowego,
  • podjęcie decyzji przez Zarząd Krajowy,
  • opłacenie rocznej składki członkowskiej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Składka roczna może być opłacona w dwóch ratach.
3. Zarząd Krajowy podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków PSNT podczas swoich zebrań, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku szkolnego.

4.
Prezes PSNT (lub inny członek Zarządu Krajowego) informuje osobę zainteresowaną o podjętej przez Zarząd decyzji.

5.
W przypadku decyzji odmownej podaje się krótką informację wskazującą przyczynę odmowy przyjęcia w poczet członków PSNT.

6.
Osoby wstępujące w poczet członków PSNT z rekomendacji osób wprowadzających przyjmowane są w trybie nadzwyczajnym, z pominięciem terminów opisanych w pkt. 3.

7. Osobą wprowadzającą może być każdy członek PSNT, którego członkostwo w PSNT wynosi co najmniej sześć miesięcy.
Deklaracja członkowska - pobierz

 
 

Wspierane przez Hosting o12.pl