Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 

MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 7

Z EDUKACJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN – 978-83-925552-5-4
Szczecinek 2011

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Grzesiak
prof. dr hab. Jolanta Szempruch


SPIS TREŚCI


KAZIMIERZ DENEK
  Itaka aktywności Bogdana Urbanka. Jubileusz jego pracy pedagogicznej i działalności twórczej

KATARZYNA MOŁCZUN

  Konkatenacja twórczości dokonań Jubilata

JAN GRZESIAK

  Bogdan Urbanek w kręgu ewaluacji i innowacji w edukacji

LESZEK PAWELSKI

  Bogdan Urbanek - pedagog, przyjaciel młodzieży

JADWIGA NOWAK

  Moja droga od szkoły do szkoły - od uczennicy do nauczycielki

JOLANTA SZEMPRUCH

  Wyzwania przyszłości a planowanie rozwoju szkoły

KAZIMIERZ WENTA

  O budowaniu przedmiotowego oceniania w szkole - esej na temat twórczości dydaktycznej Bogdana Urbanka

KAZIMIERZ ŻEGNAŁEK

  Umiejętność oceniania jako jeden z podstawowych elementów kompetencji dydaktyczno - metodycznych nauczyciela

MARIAN KOPCZEWSKI, JOANNA KRAWCZYK

  Samokształcenie jako trwały element dydaktyki
 
MAREK KAZIMIEROWICZ
  Zarządzanie współczesną szkołą

STEFAN SZAŁACH

  Rozwijanie kompetencji emocjonalnych za pomocą nawyków skutecznego działania

BOGDAN URBANEK
  Kształcenie - czynnikiem rozwoju zawodowego nauczycieli


MARZENA NOWIK

  Rodzice i dzieci w społeczności przedszkola. Zajęcia "otwarte" grupy 6-latków

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK
  Zjawisko wypalenia zawodowego pracowników socjalnych

JOANNA KRÓL - MAZURKIEWICZ
  Jakościowy aspekt kształcenia

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

  Dziecko w świecie baśni i legendy

LESZEK PAWELSKI
  Z Erasmusem w Belgii

PIOTR KOWOLIK
  Postawy twórcze nauczycieli (rozważania pedagoga)

KRZYSZTOF ZAJDEL

  Pułapki oceniania

ALEKSANDRA KAMIŃSKA, PIOTR OLEŚNIEWICZ
  Multiplikacja władzy w epoce wielokulturowości oraz postulaty dotyczące wychowania
 
JAN ŁYSEK
  Istota wychowania - od paidei do spotkania, dialogu i rozumienia innego, czyli od hodowli do formuły AWB i BWA
 
JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  O potrzebie czytania, ładnego mówienia i myślenia o humanistycznej szkole
 
SYLWETKI PEDAGOGÓW
  Profesor Kazimierz Wenta
  Profesor Anna Karpińska


RECENZJE
 
 
      
Wspierane przez Hosting o12.pl