Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 6

NIE MA ALTERNATYWY DLA DYDAKTYKI
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN – 978-83-925552-4-7
Szczecinek 2010

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
dr hab. Krystyna BarłógSPIS TREŚCI

Wstęp

KAZIMIERZ DENEK
  O lepszą jakość procesu kształcenia

CZESŁAW BANACH
  Polska szkoła – wyzwania i oczekiwania

KAZIMIERZ WENTA
  Proces dydaktyczny analizowany od strony teorii chaosu


JANUSZ MASTALSKI
  Monotonia dydaktyczna wyzwaniem szkoły XXI wieku

JOLANTA SZEMPRUCH
  Płaszczyzny działań dydaktycznych a kompetencje zawodowe nauczyciela

KRYSTYNA BARŁÓG
  Systemowe podejście w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej


MARIAN KOPCZEWSKI
  Determinanty uczenie się i nie tylko, a psychologia

LESZEK PAWELSKI
  Przyczyny słabych wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum

STEFAN SZAŁACH
  Niektóre słabości uczelni wyższych – głos w dyskusji

KRZYSZTOF ZAJDEL
  Rola dyrektora w zarządzaniu placówką – strategie w drodze ku globalnej efektywności edukacyjnej

JAN ŁYSEK
  Od przymusu do kompetencji kluczowych 

MAREK KAZIMIEROWICZ
  Nauczyciel współczesnej szkoły


ARKADIUSZ SZCZEPANIAK
  Formy kontaktu szkoły z rodzicami ucznia

PIOTR KOWOLIK
  Nauczanie zróżnicowane nieco zapomniane


JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  O potrzebie dydaktyki epoki cyfrowej

BOGDAN URBANEK
  Dydaktyka – a poprawa jakości kształcenia

DANUTA ŻEBROWSKA
  Edukacyjne funkcje Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

MARZENA NOWIK
  Elementy arteterapii w pracy z dziećmi przedszkolnymi

MAREK STEFAŃSKI
  Wybrane zagadnienia strategii i dydaktyki szkolnictwa policyjnego


SYLWETKI PEDAGOGÓW
  Profesor Jolanta Szempruch
  Profesor Bogusław Śliwersk
i


RECENZJE


    
 
 

Wspierane przez Hosting o12.pl