Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 4

REFORMA W SZKOLE. SZKOŁA W REFORMIE
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN 978-83-925552-1-6
Szczecinek 2009

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
dr hab. Krystyna Barłóg


SPIS TREŚCI

Wstęp

KAZIMIERZ DENEK

  Dziesięć lat reformowania edukacji

KAZIMIERZ WENTA

  Dyskurs nad efektami dziesięciolecia wdrażania reformy oświatowej w Polsce

JAN ŻEBROWSKI

  Pedagogiczne aspekty animacji społeczno - kulturalnej

ZENON JASIŃSKI

  Refleksje nad przemianami w polskim systemie edukacyjnym (z perspektywy dwudziestolecia 1989 - 2009)

JOLANTA SZEMPRUCH

  Funkcjonowanie reformowanej szkoły. Krytyka szkoły i próba jej przebudowy

KRYSTYNA BARŁÓG, MARIAN KOPCZEWSKI

  Edukacja wczesnoszkolna - potrzeba czy konieczność w dobie przemian strukturalno - organizacyjnych szkoły

MARIAN KOPCZEWSKI

  Profilaktyka zachowań aspołecznych - elementem współczesnej edukacji

LESZEK PAWELSKI

  Reforma polskiej edukacji - dylematy i nadzieje

STEFAN SZAŁACH, ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

  Czy tylko wiedza fachowa i iloraz inteligencji?

KRZYSZTOF ZAJDEL

  Dokąd zmierzasz reformo - głos z badań

FERDYNAND MIELCZAREK

  Nauczyciel a reformy edukacyjne

MAREK KAZIMIEROWICZ

  Doskonalenie - rozwój - awans

PIOTR KOWOLIK

  O reformie edukacji - założenia, realia, zmiany

RYSZARD HUBERT MILAS

  (Nie)moja tożsamość osobista we współczesności - definiowalność zagadnienia w literaturze przedmiotu

JULIAN PIOTR SAWIŃSKI

  O reformie edukacji epoki cyfrowej

BOGDAN URBANEK

  Nowa twarz szkolnego patriotyzmu

LIDIA WOLLMAN

  Nauczyciel w procesie reformowania polskiej szkoły - zmiany zakładane a rzeczywiste

KATARZYNA BOCHEŃSKA - WŁOSTOWSKA

  W oczekiwaniu na reformę mentalną i dojrzałość edukacyjną

MAŁGORZATA PROKOSZ

  Współczesna szkołą w dziesięciolecie reformy

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK

  Blaski i cienie reformy oświaty - 10 lat minęło

ANDRZEJ GAZICKI, MARCIN SZREDER

  Plusy i minusy reformy edukacji

ALINA ANTONIAK - CZAJKA

  Współpraca z polską fundacją im. Roberta Schumana - naprawdę warto

SYLWETKI PEDAGOGÓW

  Profesor Jan Grzesiak
  Profesor Czesław Banach

RECENZJE
 
 
  
  
Wspierane przez Hosting o12.pl