Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 3

NOWOCZESNOŚĆ W EDUKACJI

Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN 978-83-925552-0-9
Szczecinek 2008

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
prof. dr hab. Wiesław W. Kubielski


SPIS TREŚCI


Wstęp

 
I. NOWOCZESNOŚĆ W ORGANIZACJI EDUKACJI - redakcja naukowa LESZEK PAWELSKI

CZESŁAW BANACH

  Nowoczesna edukacja wymaga odważnych reform

MARIAN KOPCZEWSKI

  Rozwiązania technologiczne i modele kształcenia na odległość

LESZEK PAWELSKI

  Czarterem w nowoczesność

EWA CZERWIŃSKA

  Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych

STEFAN SZAŁACH

  Synergia w pracy grupowej

KRZYSZTOF ZAJDEL

  W drodze do reformy oświaty - zmiany w edukacji na wsi i w mieście


II. NOWOCZESNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA - redakcja naukowa MARIAN KOPCZEWSKI

WIESŁAW W. KUBIELSKI

  Pomiar sprawdzający czy różnicujący w obiektywnej ocenie uczącego się?

MAREK KAZIMIEROWICZ

  Innowacyjność nauczycieli

PIOTR KOWOLIK

  Ku nowoczesności menedżerów oświaty w XXI wieku (zmiana-system-jakość)

JULIAN PIOTR SAWIŃSKI

  Jakiego nauczyciela potrzebuje szkoła XXI wieku?

BOGDAN URBANEK

  Twórcza aktywność w procesie kształcenia

WIESŁAW W. KUBIELSKI, ELŻBIETA BŁASZCZYK - KUBIELSKA

  Autorytet nauczyciela podstawowym komponentem wzajemnych relacji i oczekiwań nauczyciel - uczeń

LIDIA WOLLMAN

  Wybrane aspekty sylwetki współczesnego nauczyciela nowatora


III. KU NOWOCZESNOŚCI W WYCHOWANIU - redakcja naukowa MAREK KAZIMIEROWICZ

KATARZYNA BOCHEŃSKA - WŁOSTOWSKA

  W stronę innowacji i przeciw e-barierom

GRAŻYNA DURKA

  Rola matki we współczesnej rodzinie

ANETTA JAWORSKA

  Filozofia przedmiotu jako paradygmatyczna podstawa edukacji

BOGDAN URBANEK

  Uczniowskie prawa w szkole

MAŁGORZATA PROKOSZ

  Rola świetlicy szkolnej w pracy z młodzieżą gimnazjalną

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK

  Czynniki wpływające na kształtowanie preferencji zawodowych


IV. OD TERAŹNIEJSZOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI - redakcja naukowa BOGDAN URBANEK

MARYLA BOĆKOWSKA

  Współczesny nauczyciel wobec wyzwań nowoczesnej edukacji

CZESŁAW BANACH

  Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka

LESZEK PAWELSKI

  Doniosły jubileusz Profesora Kazimierza Denka

LESZEK PAWELSKI

  Profesor Jan Żebrowski - nauczyciel nauczycieli


V. RECENZJE
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl