Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 2

WYCHOWANIE W ZREFORMOWANEJ SZKOLE. KIERUNKI ROZWOJU
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN 978-83-922586-2-9
Szczecinek 2007

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
prof. dr hab. inż. Maciej Walkowiak


SPIS TREŚCI

Wstęp

I. WYCHOWANIE A MEDIA - redakcja naukowa MARIAN KOPACZEWSKI

KATARZYNA BOCHEŃSKA

  Człowiek. Komunikacja. Media. Wychowanie

MARYLA BOĆKOWSKA

  Ludzie, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, nie wywołują wojen

ANETA CHĘCIŃSKA

  Wychowanie - w świetle rozważań o sztuce

PIOTR KOWOLIK

  Wychowanie istotnym elementem wszechstronnego rozwoju ucznia

ILONA RODOWSKA

  Wychowywać dzięki mediom

JOANNA WRÓBLEWSKA

  Drama na lekcjach języka polskiego

RYSZARD SKRZYPNIAK

  Wychowawca i wychowanek w świetle współczesnych koncepcji wychowawczych - wybrane aspekty


II. WYCHOWANIE A DYSCYPLINA - redakcja naukowa MAREK KAZIMIEROWICZ


ALINA ANTONIAK - CZAJKA, ANNA BANIA

  Dyscyplina szkolna w gimnazjum - próba zdefiniowania problemu

MAREK KAZIMIEROWICZ
  Wychowanie w zreformowanej szkole

LESZEK PAWELSKI
  Wybrane problemy wychowania w szkole i próby ich ograniczania

JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  Co z tym wychowaniem w szkole?

BOGDAN URBANEK
  Każdego można za coś pochwalić

KRZYSZTOF ZAJDEL
  Wychowanie w szkole - problem czy potrzeba?


III. WYCHOWANIE A SPOŁECZNOŚĆ - redakcja naukowa LESZEK PAWELSKI


LESZEK PAWELSKI
  Harcerstwo, a polityka

MAŁGORZATA PROKOSZ
  Pedagog we współczesnej szkole - między założeniami a praktyką

ELŻBIETA SURA
  Leczenie chorej klasy

STANISŁAW TUROWSKI
  Destrukcyjne życie publiczne

BOGDAN URBANEK
  Wspieranie rodziców w wychowaniu


IV. WYCHOWANIE, HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ - redakcja naukowa HENRYK POROŻYŃSKI

PIOTR KOWOLIK
  Wielcy twórcy podstaw wychowania

HENRYK POROŻYŃSKI
  Realizacja ideałów wychowawczych w szkolnictwie średnim na Pomorzu w latach II RP

KAZIMIERZ PUCHOWSKI, JÓZEF ŻERKO
  Profesor Lech Mokrzecki badacz historii nauki, kultury i oświaty

ADAM KOPCZEWSKI, MARIAN KOPCZEWSKI
  Edukacja z wykorzystaniem form i metod kierowania aktywizującego

JOANNA SZCZĘŚNIAK
  Internet w bibliotece szkolnej

LESZEK PAWELSKI, BOGDAN URBANEK
  Doktorat honoris causa dla Profesora Wincentego Okonia


V. RECENZJE

 
 
 
 
 
 

Wspierane przez Hosting o12.pl