Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 9

KAPITAŁ LUDZKI W EDUKACJI
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN – 978-83-925552-6-1
Szczecinek 2012


Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Grzesiak
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


SPIS TREŚCI


KAZIMIERZ DENEK
  Źródło kapitału ludzkiego i jego rozwoju

JANUSZ MASTALSKI

  Dylematy współczesnego dyrektora szkoły

KAZIMIERZ WENTA

  Zarządzanie nauką i edukacją dla kapitału ludzkiego

JANUSZ MORBITZER

  O medialnym uczniu i nowej szkole - refleksje pedagogiczne

JAN GRZESIAK

  O poprawę jakości edukacji dzieci wokół małych ojczyzn

MARIAN KOPCZEWSKI, LIDIA PAWELEC, SEBASTIAN NIEDŹWIECKI

  Przywództwo i jego wpływ na stan kapitału ludzkiego w organizacji

LESZEK PAWELSKI

  Polityka w szkole - zło konieczne

BOGDAN URBANEK

  Rola i zadania wychowawcy w budowaniu zespołu klasowego

MAREK KAZIMIEROWICZ

  Komunikowanie i ocena jako skuteczne narzędzie zarządzania szkołą
 
KRZYSZTOF ZAJDEL
  Dyrektor placówki oświatowej - uwikłania i wyzwania

MARIAN KOPCZEWSKI, SEBASTIAN NIEDŹWIECKI, ADAM PAWELSKI

  Kierowanie aktywizujące - podstawą kształcenia pracowników

PIOTR KOWOLIK
  Od menedżera - formalnego do menedżera - przywódcy


JAN ŁYSEK

  Zarządzanie strategiczne, a jakość oświaty

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
  Szkoła promująca zdrowie we współdziałaniu na rzecz środowiska lokalnego

KATARZYNA BOCHEŃSKA - WŁOSTOWSKA
  Budowanie wizerunku nauczyciela w relacjach z uczniem, rodzicem, przełożonym

STEFAN SZAŁACH

  Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży S.O.S Wioski Dziecięcej

ARKADIUSZ SZCZEPANIAK
  Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych - zagrożeniem XXI wieku

LESZEK PAWELSKI
  Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

ALEKSANDRA KAMIŃSKA

  Pracownik na globalnym rynku pracy. próba oceny jego sytuacji oraz wyznaczenia niezbędnego modelu kompetencji

KRZYSZTOF ZDZIARSKI
  Normatywny wymiar zaufania w relacjach wychowawca - wychowanek
 
MARIAN KOPCZEWSKI, ADAM PAWELSKI
  Prawa obywatela jako kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej
 
MARZENA NOWIK
  Rola nauczyciela w wychowaniu dzieci w przedszkolu
 
JOLANTA FABISZAK
  Edukacja regionalna - ważny element edukacji wczesnoszkolnej
 
MAGDALENA KACZMAREK
  Etyka zawodowa nauczyciela w rzeczywistości ogarniętej kryzysem
 
ALINA ANTONIAK - CZAJKA, IWONA WILICKA
  Młodzi dziennikarze i samorządowcy, czyli jak wspomagać działalność samorządu uczniowskiego i redakcji szkolnej gazetki
 
SYLWETKI PEDAGOGÓW
  Profesor Marian Lelonek
  Ksiądz Profesor Janusz Mastalski

 
RECENZJE
 
   
 
Wspierane przez Hosting o12.pl