Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      Wydawnictwa      Monografia Nr 14

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 

MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 14

 

INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU EDUKACJĄ
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN – 978-83-936269-3-9
Szczecinek 2015
 

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
 
 
WSTĘP
 
KAZIMIERZ DENEK
  Zarządzanie uniwersytetem
 
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
  Reformatorzy szkoły w chmurze (także banału)
 
JANUSZ MASTALSKI
  Aksjologiczne wyzwania w zarządzaniu edukacją w kontekście globalnych przemian społecznych
 
WOJCIECH KOJS
  O zarządzaniu zarządzającymi zasobami umysłu w kontekście wybranych problemów komunikacji i edukacji
 
KAZIMIERZ WENTA
  Czytanie obrazów w Internecie
 
KRYSTYNA DURAJ-NOWAKOWA
  Uwarunkowania innowacyjnego zarządzania uczelnią  wyższą
 
JANUSZ MORBITZER
  W stronę szkoły przyszłości – zarys problematyki
 
MARIAN KOPCZEWSKI
  Kompetencje elementem innowacyjności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji – szkole
 
MAREK REMBIERZ
  Mała szkoła jako wielka sprawa – i szansa – edukacji
 
MIROSŁAW A. MICHALSKI
  Miejsce religii w procesie socjalizacji
 
LESZEK PAWELSKI
  Missio Reconciliationis – pojednanie w duchu europejskim 
 
BOGDAN URBANEK
  Rola wychowawcy w zarządzaniu zespołem klasowym
 
EWA CZERWIŃSKA, MARIAN KOPCZEWSKI
  Edukacja  dla bezpieczeństwa elementem innowacyjności nauczania młodzieży w dobie współczesnej rzeczywistości
 
WIESŁAW W. KUBIELSKI
  Nowa forma organizacji wykładu akademickiego
 
PAWEŁ PRUSAK
  Aktywność młodzieży na rzecz Małej Ojczyzny
 
MARIA SOBIESZCZYK
  „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu” rozwój partnerstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i wybranych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim
 
MAREK KAZIMIEROWICZ
  Konkursy tylko z nazwy - potrzeba gruntownych zmian
 
KRZYSZTOF ZDZIARSKI
  Nauczyciel – refleksyjny praktyk – puzzle pedagogiczne
 
KRZYSZTOF ZAJDEL
  Jakościowe wyzwania sprawowania funkcji dyrektora w szkole
 
PIOTR KOWOLIK
  Współczesne tendencje w teorii i praktyce innowacji pedagogicznych w kierowaniu oświatą
 
JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  Między aktywnością a wyciszeniem
 
STEFAN SZAŁACH
  Innowacyjność i zaufanie – wybrane aspekty
 
KATARZYNA HERDA – PŁONKA
  Rola i zasób pojęć pedagoga specjalnego w opinii studentów kierunku fizjoterapia. Dezyderaty do pracy nauczyciela akademickiego
 
MARZENA NOWIK
  Innowacyjne metody sprawowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
 
PIOTR SKOCZYLAS
  Edukacja europejska w praktyce
 
TADEUSZ CHRUŚCIEL, ADAM WYSZOMIRSKI
  Kształcenie specjalistyczne – konieczność, czy utopia
 
STANISŁAW TUROWSKI
  Recepty na edukację
 
 
SYLWETKI PEDAGOGÓW POLSKICH
 
BOGDAN URBANEK
  Profesor Janusz Morbitzer – wybitny specjalista i ekspert edukacji informatycznej i medialnej
 
LESZEK PAWELSKI
  Profesor Wojciech Kojs – dydaktyk, mistrz niedościgniony
 
 
RECENZJE
 
KAZIMIERZ DENEK
  Recenzja książki Antoniego Zająca, „Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych”
 
JADWIGA MICHALCZYK
  „Drogowskazy –  Aksjologia – Osobowość” czyli edukacyjne przesłanie pedagogii Profesora Kazimierza Denka
 
LESZEK PAWELSKI
  Recenzja książki Juliana P. Sawińskiego pt. „Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów – cz. 1
 
BOGDAN URBANEK
  Recenzja książki Tadeusza Maszczaka  „Wychowanie przez rozwój”
 
LESZEK PAWELSKI
  Recenzja książki Bogdana Urbanka „Pozostaną w sercu i w pamięci (ludzie–fakty–wydarzenia)” 

 
       
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl