Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      Wydawnictwa      Monografia Nr 13

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 

MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 13

 

TWÓRCZOŚĆ – KREATYWNOŚĆ - NAUCZYCIEL
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek
ISBN – 978-83-936269-2-25
Szczecinek 2014
 
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
prof. dr hab. Anna Karpińska
prof. dr hab. Jan Grzesiak
 
SPIS TREŚCI
 
KAZIMIERZ DENEK
  Dekada twórczej nauczycielskiej ofensywy
 
KAZIMIERZ DENEK
  Wzorcowa współpraca władz samorządowych Szczecinka i Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 
LESZEK PAWELSKI, BOGDAN URBANEK
  Littera scripts manet
 
ALINA ANTONIAK – CZAJKA
  Z kart historii Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 
KAZIMIERZ DENEK
  Istotny czynnik ładu społeczno – ekonomicznego i kulturowego
 
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
  Pedagogika (w) demokracji
 
CZESŁAW BANACH
  Nauczyciel w badaniach pedagogicznych. Jego osobowość i kompetencje oraz zadania i prognozy
 
JANUSZ MASTALSKI
  Między twórczością a odtwórczością edukacyjną (perspektywa pedeutologiczna)
 
JERZY NIKITOROWICZ
  Twórczy nauczyciel w procesie kreowania kultury dialogu, współżycia i współdziałania w warunkach wielokulturowości współczesnego świata
 
KAZIMIERZ WENTA
  Innowacyjny nauczyciel
 
JAN ŻEBROWSKI
  Idea wielokulturowości i jej pedagogiczne implikacje w społeczeństwie obywatelskim
 
TADEUSZ MASZCZAK
  „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” w służbie edukacji z perspektywy 80 lat
 
MARIAN KOPCZEWSKI
  Komunikacja multimedialna forma kreatywności nauczyciela
 
KAZIMIERZ ŻEGNAŁEK, EWELINA GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA
  Miejsce i rola edukacji fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży
 
JAN GRZESIAK
  Twórczy nauczyciel w kontekście poprawy jakości edukacji
 
LESZEK PAWELSKI
  Czy reformować polską edukację?
 
BOGDAN URBANEK
  Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej
 
JOLANTA SZEMPRUCH
  Twórcza aktywność nauczyciela w zmieniającej się szkole
 
MARIAN LELONEK
  Edukacja środowiskowa (regionalna) jako czynnik rozwoju myślenia dzieci w okresie wczesnoszkolnym
 
PIOTR OLEŚNIEWICZ
  Przywódczy aspekt w zarządzaniu szkołą czyli jak twórczo kierować pracą szkoły
 
MAREK REMBIERZ
  Otwarcie edukacji międzykulturowej na krytyczną recepcję pedagogicznego przesłania religii w kontekście pluralizmu światopoglądowego
 
KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
  Przedszkole wobec przemian edukacyjnych
 
KRZYSZTOF ZDZIARSKI
  Szkoła jako wartość w budowaniu kapitału społecznego
 
DANUTA ELSNER
  Sieć. Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły
 
MAREK KAZIMIEROWICZ
  Nauczyciel autorytetem – czy to możliwe?
 
PIOTR KOWOLIK
  Profesjologia czyli nauka o rozwoju zawodowym człowieka
 
JAN ŁYSEK
  O nową jakość kształcenia akademickiego
 
KATARZYNA BOCHEŃSKA – WŁOSTOWSKA
  Twórczy, ale czy (s)twórczy?
 
KATARZYNA HERDA – PŁONKA
  Tutoring w szkolnictwie niższym i wyższym – zasadność wykorzystania
 
KRZYSZTOF ZAJDEL
  System naprawczy i ewaluacja służąca poprawie funkcjonowania placówki w ujęciu praktycznym
 
JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  Szkoła aktywizująca uczniów
 
STEFAN SZAŁACH
  Edukacja zorientowana na trzecie rozwiązanie – jako efekt negocjacji
 
STANISŁAW TUROWSKI
  Moja droga do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 
ADAM WYSZOMIRSKI
  Nowoczesne systemy zarządzania
 
PIOTR SKOCZYLAS
  Die europaischen methoden der bildung In der gymnasium nr 1 in Szczecinek
 
 
    
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl