Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      Wydawnictwa      Monografia Nr 11

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 11

O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski
ISBN – 978-83-936269-0-8
Szczecinek 2013


Recenzenci:

prof. zw. dr hab. inż. Marian Kopczewski
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


SPIS TREŚCI
KAZIMIERZ DENEK
  Gdy myślę Ojczyzna
 
KAZIMIERZ WENTA
  Efektywność kształcenia w aspekcie nowych możliwości i oczekiwań w drugiej dekadzie XXI wieku
 
JAN ŻEBROWSKI
  Poznawcze  i  wychowawcze  aspekty czasopisma „Mały Przegląd”  Janusza Korczaka
 
MARIAN LELONEK
  Dziecko sześcioletnie i jego rozwój poznawczy
 
KAZIMIERZ DENEK
  Znaczenie rozeznawania efektywności kształcenia w jego unowocześnianiu
 
KAZIMIERZ ŻEGNAŁEK
  W trosce o wyższą jakość edukacji polskiej
 
MARIAN KOPCZEWSKI, LIDIA PAWELEC
  Wpływ samokształcenia jako formy samodzielnego zdobywania wiedzy na jakość kształcenia
 
WIESŁAW W. KUBIELSKI
  Określenie wskaźników i kryteriów jakości kształcenia jako jeden z podstawowych komponentów obiektywnej oceny wartości szkoły
 
MAREK REMBIERZ
  Rzetelność i jakość kształcenia. Rzetelność edukacji jako warunek osiągania wyższej jakości kształcenia
 
BOGDAN URBANEK
  „Szkarłatna Róża” – honor i satysfakcja nauczycieli
 
MARIAN KOPCZEWSKI, LIDIA PAWELEC
  Nauczyciel wszechstronny – o jakości kształcenia nauczycieli
 
JAN ŁYSEK
  Edukacyjna wartość dodana w pomiarze efektywności kształcenia
 
BOGDAN URBANEK
  Jak pracować z uczniem zdolnym?
 
KATARZYNA BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA
  Mądry mistrz to mądry uczeń. Jak edukować między innymi przyszłych nauczycieli i pedagogów
 
KRZYSZTOF ZAJDEL
  Tożsamość społeczna, czyli o społeczności nauczycieli i jakości ich pracy w kontekście oceny pracy
 
PIOTR KOWOLIK
  W drodze do jakości usług edukacyjnych
 
JULIAN PIOTR SAWIŃSKI
  O odwróconej edukacji i nowej jej jakości
 
MAREK KAZIMIEROWICZ
  Osobowość nauczyciela a efektywność działań edukacyjnych
 
LESZEK PAWELSKI
  Uczenie się przez całe życie dewizą Europy
 
STEFAN SZAŁACH
  Wiarygodność i zaufanie w samoocenie studentów pedagogiki – wybrane aspekty
 
LUCYNA PACAN
  Kara jako spektakularny składnik wychowania i(czy) przykład (braku)kreatywności nauczyciela?
 
BOGDAN URBANEK
  Profesor Leszek Pawelski twórczy nauczyciel, teoretyk i praktyk dydaktyki
 
LESZEK PAWELSKI
  Profesor Piotr Oleśniewicz – turysta i naukowiec
 
BOGDAN URBANEK
  Recenzja książki Anny Karpińskiej „Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej”
 
ALINA ANTONIAK CZAJKA
  Recenzja książki Bogdana Urbanka „Księżna Elżbieta Kazimierzówna - (między Wawelem a Marientronem)”
 
 
 
     
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl