Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      Wydawnictwa      Monografia Nr 10

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
MONOGRAFIA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH NR 10

NAUCZYCIEL KRAJU OJCZYSTEGO
Redakcja naukowa: Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek
ISBN – 978-83-925552-8-5
Szczecinek 2012


Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Grzesiak
prof. dr hab. Anna Karpińska
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


SPIS TREŚCI
DO CIEBIE SIĘ ZWRACAMY, PROFESORZE…
BOGDAN URBANEK
   Profesor zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek – wybitny pedagog, krajoznawca, twórca polskiej szkoły nauczycieli
EWA CZAJA
   Prace doktorskie, których promotorem był prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek
TADEUSZ MASZCZAK
   Kazimierz Denek jako uczony oraz pasjonat  krajoznawstwa i turystyki
Adresy okolicznościowe
KAZIMIERZ DENEK
   Moje małe Ojczyzny
KAZIMIERZ WENTA
   W zadumie nad filozofią życia Profesora Kazimierza Denka
JAN ŻEBROWSKI
   Pedagodzy-animatorzy  wobec  wyzwań współczesnej  cywilizacji i świata  wartości
JAN GRZESIAK
   W trosce o małą  i wielką Ojczyznę w teorii i praktyce edukacyjnej
KRYSTYNA ŻUCHELKOWSKA
   Wypalenie zawodowe u nauczycieli
FRANCISZEK BEREŹNICKI
   Walory wycieczek w edukacji wczesnoszkolnej
KAZIMIERZ ŻEGNAŁEK
   Zajęcia pozalekcyjne w wybranych szkołach średnich województwa wielkopolskiego
MAŁGORZATA CYWIŃSKA
   Nauczyciele wobec konfliktów interpersonalnych dzieci
MAREK REMBIERZ
   Nauczyciel kraju ojczystego - Kazimierza Twardowskiego dydaktyka wychowawcza w kontekście myśli pedagogicznej Kazimierza Denka
LESZEK PAWELSKI
   Perspektywy życiowe młodzieży – kierunki działań
KRYSTYNA BARŁÓG
   Edukacja włączająca czyli inkluzyjna wyzwaniem edukacji  jutra
MARIAN KOPCZEWSKI, LIDIA PAWELEC, SEBASTIAN NIEDŹWIECKI
   Rola autorytetu w kształtowaniu tożsamości nauczyciela
WANDA WORONOWICZ
   Prawda w edukacji refleksyjnej. Uwagi
KRZYSZTOF ZAJDEL
   Efektywność kształcenia
ANTONI ZAJĄC
   Rozwijanie kapitału ludzkiego dla potrzeb tworzenia społeczeństwa i gospodarki informacyjnej
PAWEŁ PRUSAK
   Mała Ojczyzna w edukacji regionalnej
ADAM MOŚCICKI
   Funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce w świetle oczekiwań społecznych
MAREK KAZIMIEROWICZ
   Wypalenie zawodowe nauczycieli – fikcja, czy rzeczywistość?
ROMAN KRÓL
   Mistrz  wzór osobowy mojego nauczyciela akademickiego
JADWIGA MICHALCZYK
   Krajoznawstwo jako czynnik w urzeczywistnieniu wielostronnego kształcenia
STEFAN SZAŁACH
   Metody wychowania preferowane  w S.O.S. Wioskach Dziecięcych
ZOFIA FRĄCZEK
   Wychowanie do wartości. Znaczenie rodziny i szkoły w rozwoju aksjologicznym człowieka
DANUTA ŻEBROWSKA
   Recenzja książki Kazimierza Denka: Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty
W OBIEKTYWIE
 
    
 
Wspierane przez Hosting o12.pl