Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      PSNT      Honorowy Prezes

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
 
 
Profesor zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
HONOROWY PREZES
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
 

   W dniu 26 lipca 2016 roku delegacja Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych w składzie: prof. nadzw. dr Leszek Pawelski – prezes ZK PSNT, dr Marek Kazimierowicz – wiceprezes ZK PSNT, prof. dr hab. Marek Rembierz i dr Stefan Szałach – członkowie PSNT złożyli wizytę na Uniwersytecie Łódzkim Prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Bogusławowi Śliwerskiem.
  
   W trakcie wizyty prof. dr Leszek Pawelski wręczył Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu Medal Honorowy „Za Zasługi dla PSNT” przyznany Profesorowi za szczególne zasługi w rozwoju polskiej pedagogiki. Jednocześnie w imieniu Zarządu Krajowego PSNT prezes urzędujący przekazał Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu uchwałę ZK PSNT, w której zarząd jednogłośnie, przez aklamację podjął decyzję o zwrócenie się do Pana Profesora o przyjęcie godności Prezesa Honorowego.

    Pan Profesor Bogusław Śliwerski przyjął złożoną propozycję i od tej chwili pełni godność Prezesa Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Warto zaznaczyć, że Jego poprzednikami na tym honorowym stanowisku byli wielcy polscy pedagodzy, uczeni: Profesor Wincenty Okoń i Profesor Kazimierz Denek.

    W trakcie spotkania omówiono wiele aspektów funkcjonowania polskiej nauki i oświaty, szczególnie w perspektywie zmian systemowych w polskim szkolnictwie.

    Członkowie PSNT składają serdeczne gratulacje swojemu Prezesowi Honorowemu.

 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl