Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 
 

Profesor zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek

HONOROWY PREZES

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych
(2011 r. - 2016 r.)
 
     Prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek był wybitnym polskim pedagogiem, nauczycielem nauczycieli. Zainteresowaniami swoimi obejmował szerokie spektrum problemów z zakresu dydaktyki ogólnej szkoły wyższej i zawodowej w tym zwłaszcza – przemian edukacji i uniwersytetu w Polsce oraz krajach UE w kontekście społeczeństwa wiedzy, aksjologii i teleologii w edukacji i naukach o niej, języka komunikacji uczestników procesu kształcenia, docymologii, ontodydaktyki, czasu wolnego, nauczania blokowego, programowanego, wielostronnego i zintegrowanego, dużej i małej Ojczyzny, ekonomiki i technologii kształcenia, krajoznawstwa i turystyki, a także zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Był inicjatorem, organizatorem i przewodniczącym Komitetów Naukowych licznych konferencji naukowych, m.in. Tatrzańskich Sympozjów Naukowych EDUKACJA JUTRA, Wielkopolskich Forów Pedagogicznych EWALUACJA I INNOWACJE W EDUKACJI, Ogólnopolskich Leśnych Sympozjów Naukowych REGIONALIZM I TWÓRCZOŚĆ W EDUKACJI. Pod jego kierunkiem 24 osoby obroniły dysertacje doktorskie, a ponad 400 studentów uzyskało tytuł magistra pedagogiki. Brał udział w charakterze recenzenta w 85 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych. Opracował 152 recenzje wydawnicze, opiniował osiągnięcia naukowe 49 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych ubiegających się o tytuł lub stanowisko profesora. Autor ponad półtora tysiąca publikacji, książek, autorskich opracowań zwartych, prac pod redakcją, studiów, recenzji, artykułów oraz innych opracowań w ponad 50 czasopismach polskich i zagranicznych. Profesor Kazimierz Denek od 1981 roku wybierany był na kolejne kadencje członka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczył Zespołowi Zadaniowemu Dydaktyki Ogólnej w tym Komitecie. Był honorowym członkiem PTTK i PTSM, honorowym obywatelem Tczewa, doktorem honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina). Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego” z numerem 1. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1975-2003 kierował Zakładem Dydaktyki Ogólnej UAM. Po przejściu na emeryturę pracował w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i w Almae Matris Posnaniensis.  
     
 
Wspierane przez Hosting o12.pl