Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

   Strona główna      Konferencje      Debata o edukacji

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 

 
 

Studyjna debata o edukacji jutra

W maju w Szczecinku przebywała 7-osobowa delegacja nauczycieli i organizatorów szkolnictwa szczebla regionalnego z kilku państw Unii Europejskiej. Wizyta studyjna w ramach europejskiego edukacyjno-kulturalnego programu „Uczymy się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) stała się możliwa dzięki przyznaniu Szczecinkowi, a ściślej – mającemu tu swoją siedzibę Zarządowi Krajowemu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych europejskiego grantu, właśnie na organizację tej wizyty. Odbyła się ona w dniach 6 – 11 maja br. Szczecinek odwiedzili – Monika Barz, Veronika Klose i Uwe Schmidt z  Niemiec, Valěrie Gěrin z Francji, Christa Meliss z Austrii, Żanete Taurina z Łotwy i Gaudenz Lügstenmann ze Szwajcarii. Honory gospodarzy pełnili prezes Zarządu Krajowego PSNT, prof. dr Leszek Pawelski oraz członkowie Zarządu – Alina Antoniak-Czajka i Bogdan Urbanek, koordynatorem projektu był Piotr Skoczylas, nauczyciel germanista z Gimnazjum nr 1 w Szczecinku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSNT. Warto dodać, że stowarzyszenie twórczych nauczycieli jest jedną z niewielu organizacji pozarządowych działających na szczeblu krajowym, której w tym roku przyznano grant w ramach dawnego unijnego programu Socrates-Arion. 

W poniedziałek, 6 maja, w godzinach przedpołudniowych w sali konferencyjnej SAPiK-u nastąpiło oficjalne otwarcie edukacyjno-studyjnej wizyty. Prof. dr Leszek Pawelski omówił działalność PSNT jako organizacji twórczych i kreatywnych nauczycieli, wystąpienie dyrektora SAPiK-u, Kamila Klimka poświęcone było promocji miasta i regionu poprzez formy działalności kulturalnej, a prezes SzLOT, Piotr Misztak przedstawił różne formy upowszechniania turystyki i rekreacji wśród młodzieży. Następnie w szczecineckim ratuszu gości przyjął Burmistrz Miasta, Jerzy Hardie-Douglas, przedstawiając miasto, jego infrastrukturę i główne kierunki rozwoju. Oczywiście, najwięcej uwagi poświęcił szeroko rozumianej polityce oświatowej miasta, odpowiadając także na liczne pytania dotyczące m.in. sposobu zarządzania placówkami oświatowymi przez samorząd miejski, kondycji finansowej szkół i funkcjonowania oświatowych placówek niepublicznych. Z kolei podczas spotkania ze Starostą Krzysztofem Lisem, nauczycieli z Francji, Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Łotwy najbardziej zainteresowały kwestie zbieżności oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu szczecineckiego z oczekiwaniami absolwentów gimnazjów, a także oceny jakości i wyników pracy nauczycieli, motywacji i ewaluacji. W trakcie tygodniowego pobytu na Ziemi Szczecineckiej w kolejnych dniach unijni goście odwiedzili Przedszkole Niepubliczne NUTKA, Szkołę Podstawową nr 7 im. Noblistów Polskich, Zespół Szkół nr 2 im. Jana III Sobieskiego, Prywatne Gimnazjum i Liceum oraz I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety. Nie ukrywali, że byli pod wrażeniem rangi jaką nadaje się w szczecineckich szkołach edukacji artystycznej i regionalnej, wystroju i promocji placówek oświatowych, troski nauczycieli i uczniów o wystrój i estetykę szkolnych pomieszczeń. „Pobyt w Szczecinku dostarczył nam tak wiele pozytywnych wrażeń – stwierdzili – że wyjedziemy stąd bogatsi o nowe doświadczenia edukacyjne, które będziemy się starali wprowadzić także i u nas, oby z podobnym jak u was powodzeniem”.

Unijni goście PSNT mieli także okazję poznać różnorodne formy działalności pozaszkolnej i pozalekcyjnej, oferowanej przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury, Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną i Ośrodek Sportu i Rekreacji. I trzeba przyznać – co wielokrotnie podkreślano – że też byli pod dużym wrażeniem zarówno wszechstronności w jej upowszechnianiu jak i masowości w odbiorze młodych mieszkańców Szczecinka. Zapoznali się także z organizacyjną, naukową i edytorsko-publicystyczną działalnością szczecineckiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. W trakcie tygodniowego pobytu na Ziemi Szczecineckiej uczestnicy projektu „Lifelong Learning Programme” odwiedzili także Koszalin, wizytując tamtejszą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, po której oprowadzała ich kanclerz Beata Koronkiewicz. W Centrum Edukacji Nauczycieli spotkali się z jego dyrektorami – Stefanem Turowskim i Zenonem Decykiem, zwiedzili też koszaliński Pałac Młodzieży w towarzystwie dyrektor Iwony Potomskiej. Sprzyjająca pogoda umożliwiła także plażowanie i spacer mieleńską promenadą. Jedno popołudnie nauczyciele spędzili w Bornem Sulinowie, ugoszczeni przez szefa tamtejszego muzeum, Dariusza Czerniawskiego, który w interesujący sposób przedstawił im skomplikowane dzieje tego najmłodszego w Polsce miasta.

Pokłosiem tygodniowej roboczej wizyty twórczych nauczycieli z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Łotwy był raport końcowy, oceniający merytoryczną i dydaktyczną wartość przedsięwzięcia, którego autorami byli wyłącznie przyjezdni. Trafił on do Komisji Europejskiej i resortu edukacji, warto dodać, że we wszystkich wskaźnikach organizatorzy tej wizyty, Zarząd Krajowy PSNT, otrzymali najwyższe noty. „Jest to dla nas duże wyróżnienie – stwierdził prof. dr Leszek Pawelski – zarówno dla Stowarzyszenia jak również miasta i powiatu szczecineckiego. Współtwórcą tego niewątpliwego sukcesu są także placówki oświatowe, które nasi goście odwiedzili oraz jednostki kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Wczesną jesienią wydamy kolejną monografię naukową PSNT, w której między innymi dokładnie zbilansujemy obustronne edukacyjne korzyści, jakie zarówno naszym gościom jak i nam przyniosła ta wizyta. W tej publikacji będą także przemyślenia ich samych, co nam przed wyjazdem obiecali. Dodam, że teksty te będziemy chcieli opublikować w ojczystych językach ich autorów, czego jeszcze w naszej serii wydawniczej nie było”.     

 
Bogdan Urbanek
Sekretarz Zarządu Krajowego, rzecznik prasowy PSNT
 
 
 
       
 
         Żanete Taurina                  Valěrie Gěrin                Gaudenz Lügstenmann                Christa Meliss
 
 

                         

                                 Veronika Klose                         Uwe Schmidt                             Monika Barz
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl